055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
19.02.2018

Koniec
23.03.2018
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
120
Kontaktná osoba
Ing. Zuzana Pešatová
0911 650 655
pesatova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť absolventov na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Termíny  sústredení:
 
1. sústredenie:       19. 2. - 23. 2. 2018
2. sústredenie:       26. 2. - 2. 3. 2018
3. sústredenie:       19. 3. - 23. 3. 2018
315,00 € bez DPH
378,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
295,00 € bez DPH
354,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie