055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Kurz prvej pomoci
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia

Začiatok:
26.02.2018

Koniec
26.02.2018
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
8 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Petra Vojteková
0903 806 673
vojtekova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Ďalšie informácie
Kurz prvej pomoci je povinný zamestnávateľ zabezpečiť v zmysle § 8 ods. 1, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. zákona o BOZP a vyhlášky č. 398/2010 Z. z. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín. Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl. č. 398/2010 Z. z.
27,50 € bez DPH
33,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
20,00 € bez DPH
24,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie