Dnes je: 20.12.2014
+421 (55) 720 16 10      besoft@besoft.sk
Ďakujeme našim klientom za spoluprácu v roku 2014 a do nového roka Vám želáme veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.
 
V dňoch 22.12.2014 až 06.01.2015 zamestnanci BE-SOFT, a.s. čerpajú celozávodnú dovolenku.
V nevyhnutných prípadoch sme Vám k dispozícii na týchto telefónnych číslach:
  • BTS a PO služby – Mgr. Eva Wlachová     0911 611 066
  • PZS služby – Mgr. Judita Zajarošová     0911 650 343
  • Softvérové aplikácie – Ing. Peter Aron     0911 611 226
  • Revízie VTZ a PTZ – Ing. Dana Typčuková     0911 762 164
  • Odborné školenia - PhDr. Slávka Šamudovská     0911 650 749
   
VZDELÁVACIE STREDISKO BRATISLAVA

Vážení klienti,

otvorili sme pre Vás vzdelávacie stredisko v Bratislave, v ktorom Vás radi privítame.
Ponuku vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2015 pre stredisko Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška

odborný seminár "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT" v Bratislave
Nový termín 29.01.2015
pozvánka    prihláška
Poskytujeme komplexné služby, poradenstvo a softvérové riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a životného prostredia. Pôsobíme na Slovenskom trhu od roku 1999 a bilanciou nášho pôsobenia je popredné a stabilné miesto na slovenskom trhu a tiež bohaté skúsenosti. Služby poskytujeme na celom území Slovenska a sme lídrom pri poskytovaní služieb pre sieťových klientov.
Softvérové aplikácie BOZP, OPP, ŽP a CO
Softvér na CD – BTS
Informačný portál na webe – eBTS
Elektronické vzdelávanie – eLearning
Riešenia na kľúč
BTS, OPP, PZS služby
Komplexné zabezpečenie BOZP a OPP
Bezpečnostno-technická služba
Technik/Špecialista požiarnej ochrany
Pracovná zdravotná služba
Školenia, kurzy, vzdelávanie
Odborné školenia a kurzy
Aktualizačné odborné prípravy
Tématické semináre
Vozíky, Plyn, Tlak, Elektro, ...
Revízie TZ a PTZ
Odborné prehliadky a skúšky TZ
Revízie spotrebičov a náradia
Kontroly a opravy PTZ
Hasiace prístroje, Hydranty, Požiarne uzávery
E-learning : efektívne riešenie pre povinné školenia BOZP a OPP
Ponúkame Vám moderný nástroj pre efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP. E-learning od fy. BE-SOFT, a.s. využíva moderné technológie, sprehľadňuje vzdelávací proces vo firme, zjednodušuje organizáciu školení, zatraktívňuje školenia pre zamestnancov a šetrí náklady na vzdelávanie. V našich E- learningových školeniach sa používajú multimediálne prezentácie, simulácie, kombinácie animácií, videa, zvuku a textového výkladu.  [viac]
Partneri : HOUR spol. s r. o.
Spoločnosť HOUR spol. s r. o., Žilina je našim partnerom pre oblasť personalistiky a spracovania miezd.  [viac]
Naša pôsobnosť
Naše aktivity
Vzdelávací portál
Informačný portál
Klientský portál
Asociácia BOZP a OPP
pre členov asociácie BOZP a OPP
poskytujeme zľavy

Asociácia BOZP