Dnes je: 02.03.2015
+421 (55) 720 16 10      besoft@besoft.sk
 
VZDELÁVACIE STREDISKO BRATISLAVA
najbližšie vzdelávacie aktivity:

"Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany" v Bratislave
termín 09.03. - 10.04.2015
pozvánka    prihláška

"Aktualizačná odborná príprava BT a ABT" v Bratislave
termín 23.03. - 24.03.2015
pozvánka    prihláška

"Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru" v Bratislave
termín 26.03.2015
pozvánka    prihláška

odborné semináre OTÁZKY a ODPOVEDE v oblasti BOZP a OPP:

"Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT" v Bratislave
Nový termín 31.03.2015
pozvánka    prihláška

"Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie PU" v Bratislave
Nový termín 21.04.2015
pozvánka    prihláška

Kompletný plán vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2015 pre stredisko Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška

Poskytujeme komplexné služby, poradenstvo a softvérové riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a životného prostredia. Pôsobíme na Slovenskom trhu od roku 1999 a bilanciou nášho pôsobenia je popredné a stabilné miesto na slovenskom trhu a tiež bohaté skúsenosti. Služby poskytujeme na celom území Slovenska a sme lídrom pri poskytovaní služieb pre sieťových klientov.
Softvérové aplikácie BOZP, OPP, ŽP a CO
Softvér na CD – BTS
Informačný portál na webe – eBTS
Elektronické vzdelávanie – eLearning
Riešenia na kľúč
BTS, OPP, PZS služby
Komplexné zabezpečenie BOZP a OPP
Bezpečnostno-technická služba
Technik/Špecialista požiarnej ochrany
Pracovná zdravotná služba
Školenia, kurzy, vzdelávanie
Odborné školenia a kurzy
Aktualizačné odborné prípravy
Tématické semináre
Vozíky, Plyn, Tlak, Elektro, ...
Revízie TZ a PTZ
Odborné prehliadky a skúšky TZ
Revízie spotrebičov a náradia
Kontroly a opravy PTZ
Hasiace prístroje, Hydranty, Požiarne uzávery
E-learning : efektívne riešenie pre povinné školenia BOZP a OPP
Ponúkame Vám moderný nástroj pre efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP. E-learning od fy. BE-SOFT, a.s. využíva moderné technológie, sprehľadňuje vzdelávací proces vo firme, zjednodušuje organizáciu školení, zatraktívňuje školenia pre zamestnancov a šetrí náklady na vzdelávanie. V našich E- learningových školeniach sa používajú multimediálne prezentácie, simulácie, kombinácie animácií, videa, zvuku a textového výkladu.  [viac]
Partneri : HOUR spol. s r. o.
Spoločnosť HOUR spol. s r. o., Žilina je našim partnerom pre oblasť personalistiky a spracovania miezd.  [viac]
Naša pôsobnosť
Naše aktivity
Vzdelávací portál
Informačný portál
Klientský portál
Asociácia BOZP a OPP
pre členov asociácie BOZP a OPP
poskytujeme zľavy

Asociácia BOZP