Dnes je: 12.02.2016
+421 (55) 720 16 10      besoft@besoft.sk
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov, ABT - dištančná forma (e-learning)
RE-PAS
Pre záujemcov o rekvalifikáciu poskytujeme možnosť absolvovať vybrané vzdelávacie aktivity z našej ponuky aj prostredníctvom programu rekvalifikácie RE-PAS. Vzdelávanie prostredníctvom RE-PAS prepláca ÚPSVaR.
(súvisiace informácie a súbory - ÚPSVaR)
Otvárame kurzy - vzdelávacie stredisko Bratislava
Aktualizačná odborná príprava technikov PO   (03.02. - 05.02.2016)  pozvánka / prihláška
Základný kurz bezpečnostných technikov   (15.02. - 23.03.2016)  pozvánka / prihláška
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany   (08.02. - 18.03.2016)  pozvánka / prihláška
Vážení klienti,
v nadväznosti na rozsiahlu novelizáciu viacerých predpisov v oblasti odpadového hospodárstva v súčasnosti vykonávame postupnú aktualizáciu súvisiacej dokumentácie v module/sekcii ŽP a rozširujeme funkčnosť v module Odpady. O jednotlivých vykonaných zmenách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom bezplatného Informačného spravodaja.
Ďakujeme za pochopenie.
VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2016 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška
Košice nájdete tu (na stiahnutie).
Poskytujeme komplexné služby, poradenstvo a softvérové riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a životného prostredia. Pôsobíme na Slovenskom trhu od roku 1999 a bilanciou nášho pôsobenia je popredné a stabilné miesto na slovenskom trhu a tiež bohaté skúsenosti. Služby poskytujeme na celom území Slovenska a sme lídrom pri poskytovaní služieb pre sieťových klientov.
Softvérové aplikácie BOZP, OPP, ŽP a CO
Softvér na CD – BTS
Informačný portál na webe – eBTS
Elektronické vzdelávanie – eLearning
Riešenia na kľúč
BTS, OPP, PZS služby
Komplexné zabezpečenie BOZP a OPP
Bezpečnostno-technická služba
Technik/Špecialista požiarnej ochrany
Pracovná zdravotná služba
Školenia, kurzy, vzdelávanie
Odborné školenia a kurzy
Aktualizačné odborné prípravy
Tématické semináre
Vozíky, Plyn, Tlak, Elektro, ...
Revízie TZ a PTZ
Odborné prehliadky a skúšky TZ
Revízie spotrebičov a náradia
Kontroly a opravy PTZ
Hasiace prístroje, Hydranty, Požiarne uzávery
E-learning : efektívne riešenie pre povinné školenia BOZP a OPP
Ponúkame Vám moderný nástroj pre efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP. E-learning od fy. BE-SOFT, a.s. využíva moderné technológie, sprehľadňuje vzdelávací proces vo firme, zjednodušuje organizáciu školení, zatraktívňuje školenia pre zamestnancov a šetrí náklady na vzdelávanie. V našich E- learningových školeniach sa používajú multimediálne prezentácie, simulácie, kombinácie animácií, videa, zvuku a textového výkladu.  [viac]
Partneri : HOUR spol. s r. o.
Spoločnosť HOUR spol. s r. o., Žilina je našim partnerom pre oblasť personalistiky a spracovania miezd.  [viac]
Naša pôsobnosť
Naše aktivity
Vzdelávací portál
Informačný portál
Klientský portál
Asociácia BOZP a OPP
pre členov asociácie BOZP a OPP
poskytujeme zľavy

Asociácia BOZP