Dnes je: 25.04.2014
+421 (55) 720 16 10      besoft@besoft.sk
Vážení kolegovia,
Dňa 24. – 25. apríla spoločnosť SLOVEDU o.z. organizuje konferenciu „Safety and Protection Work“.
Zmluva o spolupráci, ktorá sa týkala organizácie konferencií „SAPROW“ medzi spoločnosťou euroedu s.r.o. a BE-SOFT, a.s. bola ukončená.
Naša spoločnosť žiadnym spôsobom nespolupracuje na aktivitách občianskeho združenia SLOVEDU súvisiacich s organizáciou spomínanej konferencie „SAFETY AND PROTECTION WORK“ 2014.
Potvrdzujeme, že zamestnanci ani iní zástupcovia a odborní spolupracovníci spoločnosti BE-SOFT a.s. sa konferencie „SAPROW“ 2014 nezúčastnia.

V snahe vyjsť v ústrety našim klientom však plánujeme organizovať samostatné podujatia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. O ďalších podrobnostiach budeme priebežne informovať prostredníctvom našej internetovej stránky www.besoft.sk. Radi Vás na týchto podujatiach privítame.
 
Poskytujeme komplexné služby, poradenstvo a softvérové riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a životného prostredia. Pôsobíme na Slovenskom trhu od roku 1999 a bilanciou nášho pôsobenia je popredné a stabilné miesto na slovenskom trhu a tiež bohaté skúsenosti. Služby poskytujeme na celom území Slovenska a sme lídrom pri poskytovaní služieb pre sieťových klientov.
Softvérové aplikácie BOZP, OPP, ŽP a CO
Softvér na CD – BTS
Informačný portál na webe – eBTS
Elektronické vzdelávanie – eLearning
Riešenia na kľúč
BTS, OPP, PZS služby
Komplexné zabezpečenie BOZP a OPP
Bezpečnostno-technická služba
Technik/Špecialista požiarnej ochrany
Pracovná zdravotná služba
Školenia, kurzy, vzdelávanie
Odborné školenia a kurzy
Aktualizačné odborné prípravy
Tématické semináre
Vozíky, Plyn, Tlak, Elektro, ...
Revízie TZ a PTZ
Odborné prehliadky a skúšky TZ
Revízie spotrebičov a náradia
Kontroly a opravy PTZ
Hasiace prístroje, Hydranty, Požiarne uzávery
E-learning : efektívne riešenie pre povinné školenia BOZP a OPP
Ponúkame Vám moderný nástroj pre efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP. E-learning od fy. BE-SOFT, a.s. využíva moderné technológie, sprehľadňuje vzdelávací proces vo firme, zjednodušuje organizáciu školení, zatraktívňuje školenia pre zamestnancov a šetrí náklady na vzdelávanie. V našich E- learningových školeniach sa používajú multimediálne prezentácie, simulácie, kombinácie animácií, videa, zvuku a textového výkladu.  [viac]
Partneri : HOUR spol. s r. o.
Spoločnosť HOUR spol. s r. o., Žilina je našim partnerom pre oblasť personalistiky a spracovania miezd.  [viac]
Naša pôsobnosť
Naše aktivity
Vzdelávací portál
Informačný portál
Klientský portál
Asociácia BOZP a OPP
pre členov asociácie BOZP a OPP
poskytujeme zľavy

Asociácia BOZP