055 / 720 16 10
OZNAMY

SEMINÁR

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI v novej legislatívnej úprave od 1.12.2017 nové, zmenené, zrušené  povinnosti zamestnávateľa 

Výklad zásadných zmien, ktoré prinesie novela zákona č. 355/2007 Z.Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
                                                   

 
pridané: 05.09.2017

Najnovšie oznamy

  Seminár 12.4.2018 v Bratislave
27.10.2017
Zobraziť viac 
  Seminár
19.09.2017
Ochrana zdravia pri práci - Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizíka
Bratislava 10.4.2018
Zobraziť viac 
  Novinka - Judikáty
10.08.2017
Jedinečná zbierka súdnych rozhodnutí zameraných na pracovné úrazy a oblasť BOZP na našom portáli E-BTS.
Zobraziť viac 
  AOP E-learningom
09.04.2016
Ako prví na Slovensku Vám prinášame možnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu BT / ABT formou E-learningu.
Zobraziť viac 
  Získajte odbornú spôsobilosť bezplatne
09.04.2016
Získajte odbornú kvalifikáciu, ktorú Vám preplatí úrad práce a zvýšte si tak šancu pre lepšie uplatnenie na trhu práce.
Zobraziť viac