055 / 720 16 10
OZNAMY

SEMINÁR

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI v novej legislatívnej úprave od 1.12.2017 nové, zmenené, zrušené  povinnosti zamestnávateľa 

Výklad zásadných zmien, ktoré prinesie novela zákona č. 355/2007 Z.Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
                                                   

 
pridané: 05.09.2017