055 / 720 16 10
OZNAMY

SEMINÁR

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI v novej legislatívnej úprave od 1.12.2017 nové, zmenené, zrušené  povinnosti zamestnávateľa 

Výklad zásadných zmien, ktoré prinesie novela zákona č. 355/2007 Z.Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
                                                   

 
pridané: 05.09.2017

Najnovšie oznamy

  Seminár k novele zákona o odpadoch dňa 12.12.2017
08.11.2017

Zákon o odpadoch - povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia

Zobraziť viac 
  Seminár 11.12.2017 v Košiciach
27.10.2017
Právne pohľady zamestnávateľa a inšpekcie práce na podmienky zamestnávania  zamestnancov krajín EÚ a iných krajín z pohľadu BOZP
 
Zobraziť viac 
  Seminár
19.09.2017
Ochrana zdravia pri práci v novej legislatívnej úprave od 1.12.2017
Výklad zásadných zmien, ktoré prinesie novela zákona č. 355/2007 Z.Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

BRATISLAVA 4.12.2017 (info) »
Zobraziť viac 
  Novinka - Judikáty
10.08.2017
Jedinečná zbierka súdnych rozhodnutí zameraných na pracovné úrazy a oblasť BOZP na našom portáli E-BTS.
Zobraziť viac