055 / 720 16 10
ARCHÍV OZNAMOV
  Seminár
15.04.2018

ENVIRONMENTALISTA   KOMPLEXNE - ako sa orientovať vo firme
24.5.2018 v Bratislave

Zobraziť viac 
  Seminár
19.09.2017
Ochrana zdravia pri práci - Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizíka v novele vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z.
9. 5. 2018 v Bratislave 
24.5.2018 v Košiciach
Zobraziť viac 
  Novinka - Judikáty
10.08.2017
Jedinečná zbierka súdnych rozhodnutí zameraných na pracovné úrazy a oblasť BOZP na našom portáli E-BTS.
Zobraziť viac 
  AOP E-learningom
09.04.2016
Ako prví na Slovensku Vám prinášame možnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu BT / ABT formou E-learningu.
Zobraziť viac 
  Získajte odbornú spôsobilosť bezplatne
09.04.2016
Získajte odbornú kvalifikáciu, ktorú Vám preplatí úrad práce a zvýšte si tak šancu pre lepšie uplatnenie na trhu práce.
Zobraziť viac 
  Seminár
19.09.2017 archívny oznam
"Bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi - praktické informácie, čo potrebujete vedieť"
Ľutujeme, seminár je už naplnený.
Zobraziť viac 
  Aktuálna informácia
02.03.2017 archívny oznam
Do pripomienkového konania bola pridaná novela zákona č. 355/2007 Z. z. týkajúca sa činnosti PZS.
Zobraziť viac 
  SEMINÁR
22.12.2016 archívny oznam
Seminár „Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci" v Bratislave
Zobraziť viac 
  SEMINÁR
22.12.2016 archívny oznam
Kurz pre koordinátorov bezpečnosti "Stavenisko a koordinácia na stavenisku"
Zobraziť viac 
  SEMINÁR
20.11.2016 archívny oznam
Pozývame Vás na seminár  „Právne pohľady zamestnávateľa a inšpekcie práce na zodpovednosť v oblasti BOZP“
Zobraziť viac 
  SEMINÁR
06.10.2016 archívny oznam
Pozývame Vás na konzultačný seminár Zákon o odpadoch - povinnosti, vedenie evidencie a  ohlásenia
Zobraziť viac 
  Sťahovanie košickej prevádzky BE-SOFT a.s.
24.08.2016 archívny oznam
Sťahovanie prevádzky spoločnosti BE-SOFT a.s. v Košiciach.
Zobraziť viac 
  SEMINÁR
20.07.2016 archívny oznam
Pozývame Vás na odborný seminár " NAUČTE SA RIEŠIŤ KONFLIKTY"
Zobraziť viac