DETAIL AKCIE

BOZP V DOPRAVE so zameraním na bezpečnú jazdu
Semináre

Začiatok:
17.10.2019

Koniec
18.10.2019
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
2 dni
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie

Odborný program:


Štvrtok  17. október 2019

9:30 – 10:30      Registrácia účastníkov

10:30 –10:40     Otvorenie seminára  


                         PhDr. Julianna Hennelová, výkonná riaditeľka BE-SOFT, a.s.

                         Príhovor generálneho riaditeľa NIP

                         Ing. Karol Habina, generálny riaditeľ, Národný inšpektorát práce

10:40 – 12:15   Povinnosti zamestnávateľa v oblasti dopravy z hľadiska BOZP

                      Prehľad právnych predpisov z oblasti  cestnej premávky a prevádzky motorových vozidiel

                        Profesionálni vodiči  a tzv. neprofesionálni vodiči - povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca na pracovné cesty s firemným motorovým vozidlom . Povinnosť oboznamovania zamestnancov – vodičov neprofesionálov, ktorí používajú firemné (alebo vlastné) vozidlá pri výkone svojej pracovnej činnosti s predpismi BOZP.

                       Riešenie problematických aspektov legislatívy, ktoré spôsobujú problémy  v praxi
                       Je povinný zamestnávateľ preškoľovať zamestnanca, ktorí vedie pri práci motorové vozidlo aj z dopravných predpisov? Kto môže vykonávať školenia? Ako je to s lekárskymi prehliadkami? Všeobecná povinnosť so zákona alebo podľa osobitných predpisov?
                       Prečo nemáme používať pojmy referentské vozidlo, vodič referent?

                       Lektor:  Ing. Ján  Trcka, Národný inšpektorát práce                         

                      Štatistika pracovných úrazov – nedostatky zistené inšpekciou práce v doprave
                      Lektor:  Ing. Ivan Kompas, , hlavný inšpektor, IP Bratislava

                      Požiarna ochrana v oblasti dopravy v nadväznosti na nové trendy

                      Lektor:  kpt. Mgr. Slavomír Fabuľa, Prezídium hasičského a záchranného zboru MVSR

12:15 – 13:15  Prestávka na obed


13:15 – 17:30 Škola šmyku   

                       Teoretická časť – informácie nevyhnutné k zvládnutiu praktickej  časti

                      Praktická časť – škola šmyku, krízové brzdenie, nečakané prekážky, vyhýbací  manéver, nedotáčaný a pretáčaný šmyk a ďalšie  zručnosti pre bezpečnú jazdu.


20:00               RAUT          
                        Spoločenský večer za účasti lektorov a hostí seminára.


Piatok 18. október 2019

9:00 – 11.00      Riziká v doprave

                         Lektor: Ing. Peter Čižmár, Ing.Martin Ondrášik,. BE-SOFT, a.s.

                         Prvá pomoc pri dopravných nehodách.

                          Praktické ukážky poskytovania prvej pomoci pri dopravných  nehodách.  

                         Zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika. Nácvik vyslobodzovania postihnutého z auta.
 
                         Lektor: Mgr. Katonová, Mgr. Haličková,  BE-SOFT, a.s.

                         Diskusia.  Záver
165,00 € bez DPH
198,00 € s DPH
Na stiahnutie