DETAIL AKCIE

Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
06.04.2020

Koniec
06.04.2020
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
4 hodiny
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie
Kurz realizujeme v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktoré budú môcť obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.
35,00 € bez DPH
42,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
25,00 € bez DPH
30,00 € s DPH
  Prihlásiť sa