055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Zákon o odpadoch - povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia
Semináre

Začiatok:
11.12.2018

Koniec
11.12.2018
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
8.30 - 15.30
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie
 Naša spoločnosť už tradične dva krát do roka  organizuje úspešný seminár k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve. Na seminári sa dozviete "všetko čo potrebujete vedieť", aby ste sa vyznali v často sa meniacej  legislatíve.
„Aplikačná novela zákona o odpadoch“, zlepšuje, zefektívňuje a sprehľadňuje systém nakladania s odpadmi. Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete aké sú najväčšie zmeny v novelách odpadovej legislatívy a ako novely odpadovej legislatívy pomohli k zníženiu administratívnej záťaže firiem. Ponúkame možnosť  zhrnúť si skúsenosti z riešenia problematiky odpadov, ako spracovať evidenciu jednotlivých druhov odpadov, odkonzultovať evidenciu, ohlásenia, prípadné nejasnosti. Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete  si priniesť vlastnú evidenciu odpadov a metodiku pre vyhradené výrobky, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a  širokú odbornú verejnosť.

 

Odborný program je členený na  dve časti : 1. časť – prehľad aktuálnych  legislatívnych zmien   a  2. časť – zákonné povinnosti ,  evidencia, ohlásenia.
najneskôr mesiac pre konaním program seminára upresníme podľa aktuálnej legislatívy

Lektorka:

 Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portál.  Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych problémov praxe.


 
100,00 € bez DPH
120,00 € s DPH
  Prihlásiť sa