DETAIL AKCIE

Zákon o odpadoch - povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia
Semináre

Začiatok:
11.12.2018

Koniec
11.12.2018
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
8.30 - 15.30
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie
 Naša spoločnosť už tradične dva krát do roka  organizuje úspešný seminár k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve. Na seminári sa dozviete "všetko čo potrebujete vedieť", aby ste sa vyznali v často sa meniacej  legislatíve.

„Aplikačná novela zákona o odpadoch“, zlepšuje, zefektívňuje a sprehľadňuje systém nakladania s odpadmi. Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete  zmeny v novelách odpadovej legislatívy a ako novely odpadovej legislatívy pomohli k zníženiu administratívnej záťaže firiem. Ponúkame možnosť  zhrnúť si skúsenosti z riešenia problematiky odpadov, ako spracovať evidenciu jednotlivých druhov odpadov, odkonzultovať evidenciu, ohlásenia, prípadné nejasnosti. Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete  si priniesť vlastnú evidenciu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a  širokú odbornú verejnosť.

 

Odborný program je členený na  dve časti :
1. časť – prehľad  legislatívnych zmien  účinných od 1.1.2019

2. časť – zákonné povinnosti ,  evidencia, ohlásenia.

 

Lektorka:

 Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portál.  Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych problémov praxe.
 

Odborný program:

  • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov  - zmeny v zákone o odpadoch, nové súhlasy, registrácia  (informácia o zmenách zákona účinných od 1.1.2019)
  • Súvisiace vyhlášky č. 373, 371, 365/2015 Z.z. a ich novely - informatívne
  • Novela vyhláška č. 366/2015 Z.z. – nové tlačivá ohlásení, evidencia, SLNO a doklady o preberaní odpadov – povinnosti, novinky v nadväznosti na zmeny od 1.1.2018
  • Najčastejšie problémy v prevádzkovom režime odpadového hospodárstva firmy v roku 2018
  • Výrobca vyhradených výrobkov – kto je výrobcom vyhradeného výrobku a kto je výrobcom podľa §27 ods.7 ? Aké sú jeho povinnosti.
  • BONUS :  Postup ako sa registrovať na elektronické podávanie NEIS – SZZO
  • Riešenie konkrétnych otázok, ktoré vás počas roka potrápili – pošlite nám vopred
  • Softvérové riešenie vedenia evidencie, vzorové formuláre, elektronická forma evidencie odpadov - informácia BESOFT

 
100,00 € bez DPH
120,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie