DETAIL AKCIE

Príprava ku skúškam na ABT
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
23.03.2020

Koniec
24.03.2020
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
16 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie
Kurz prípravy ku skúškam na ABT organizujeme pre bezpečnostných technikov s minimálnou dvojročnou praxou. ktorí sa chcú prihlásiť na vykonanie skúšky podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. na získanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika. Kurz nie je povinný, je určený pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoj odborný obzor v širokej problematike BOZP a odkonzultovať s lektormi niektoré dôležité otázky. Rozsah kurzu je 16 hodín. Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismi.
50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie