DETAIL AKCIE

Seminár: BOZP pri práci z domu a kontrola používania omamných a psychotropných látok
Semináre

Začiatok:
28.04.2020

Koniec
28.04.2020
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
5 hod
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Seminár bude presunutý na neskorší termín !

Prezentácia:
            28. apríl 2020 (utorok) od 8.45 do 9.00 hod.
Miesto konania:     vzdelávacie stredisko BE–SOFT, a.s., Krakovská 23, Košice
Lektori:                 Mgr. Katarína Timková , právnik, Národný inšpektorát práce Košice
                                   Ing. Martin Ondrášik, BE-SOFT a.s.,


Pracujete z domu? Pracujú Vaši zamestnanci z domu? Aké to má riziká pre zamestnávateľa a aké pre zamestnanca? Aké z toho vyplývajú povinnosti?

Stretli ste sa už s problematikou užívania omamných a psychotropných látok na pracovisku? Viete ako postupovať v týchto prípadoch?

To všetko a oveľa viac sa dozviete na našom odbornom seminári, ktorý je určený pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.

Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na zodpovednosť v BOZP a zvýšiť právne povedomie v danej oblasti.

40,00 € bez DPH
48,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie