DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov a ABT - prezenčnou formou
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
01.07.2020

Koniec
02.07.2020
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
16 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). Bez potvrdenia o absolvovaní AOP je osvedčenie neplatné. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak  Vaša AOP BT a ABT mala byť vykonaná v čase krízovej situácie, tak v čase krízovej situácie tieto lehoty spočívajú (neplynú).

Lehoty týkajúce sa absolvovania odbornej aktualizačnej prípravy bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a osôb vykonávajúcich činností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z., počas trvania mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spočívajú (neplynú). Lehoty, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

 

62,50 € bez DPH
75,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
57,50 € bez DPH
69,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie