DETAIL AKCIE

Základný kurz bezpečnostných technikov
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
19.10.2020

Koniec
20.11.2020
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
176 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika
Ďalšie informácie

Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a E-learningového štúdia.

BONUS : V rámci kurzu účastníci získajú okrem znalostí legislatívy SR v oblasti BOZP aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

Prezenčná forma:

  1. Sústredenie 19.10.2020 – 23.10.2020
  2. Sústredenie 02.11.2020 – 06.11.2020

E-learningová forma:

  1. Časť 26.10.2020 – 30.10.2020
  2. Časť 09.11.2020 – 13.11.2020

Konzultácie: 18.11.2020
Overovanie vedomostí: 20.11.2020

Organizačné pokyny:

Prezentácia: 19.10.2020 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 176 hodín - 2x týždenné sústredenie na prezenčnom štúdiu,

Program kurzu: Program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

BONUS 1

V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2

Účastníci dostanú USB disk s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie bezpečnostného technika s celoslovenskou platnosťou.V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

Prihláste sa on-line do 6.10.2020. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.
 

Pre zmluvných klientov platia nižšie ceny - Zoznam školení a cenník
455,00 € bez DPH
546,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
395,00 € bez DPH
474,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie