DETAIL AKCIE

Základný kurz bezpečnostných technikov
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
07.09.2020

Koniec
12.10.2020
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
176 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika
Ďalšie informácie
Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a e-learningového štúdia.

BONUS 1: V rámci ZK BT účastníci kurzu získajú okrem znalostí legislatívy SR v oblasti BOZP aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2: Účastníci dostanú USB  s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentami.

Termíny prezenčných sústredení:  7.9. - 11.9.2020  a   28.9. - 2.10.2020   Dištančné vzdelávanie (e-learning z domu, či z práce) 21.9. - 25.9.2020 , 5.10.- 9.10.2020     
                          
Overovanie vedomostí:  12. 10. 2020
 
455,00 € bez DPH
546,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
395,00 € bez DPH
474,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie