DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov a ABT - prezenčnou formou
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
26.10.2020

Koniec
27.10.2020
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
16 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). Bez potvrdenia o absolvovaní AOP je osvedčenie neplatné.

62,50 € bez DPH
75,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
57,50 € bez DPH
69,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie