DETAIL AKCIE

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
05.10.2020

Koniec
06.11.2020
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
120
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť absolventov na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Termíny  sústredení:
 
1. sústredenie:       5. 10. -  9. 10. 2020
2. sústredenie:       19. 10. -  23. 10. 2020
3. sústredenie:       01. 11. -  06. 11. 2020
315,00 € bez DPH
378,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
295,00 € bez DPH
354,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie