DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
23.11.2020

Koniec
25.11.2020
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
30 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v predpisoch a taktiež o zrušených predpisoch. Účastníci si zopakujú už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si prediskutovať nejasnosti vyplývajúce z legislatívy s ostatnými účastníkmi a lektormi.
 
130,00 € bez DPH
156,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
120,00 € bez DPH
144,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie