DETAIL AKCIE

WEBINÁR: Podmienky zabezpečenia BOZP pri práci z domu, domáckej práci a telepráci
Semináre

Začiatok:
29.09.2020

Koniec
29.09.2020
Miesto konania
Iné
online školenie
Rozsah školenia
2 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Počet miest je obmedzený a v prípade naplnenia termínu Vás budeme informovať o náhradnom termíne.

Pre koho je webinár určený:
Téma je viac ako aktuálna, s ohľadom na meniace sa trendy v pracovnom procese a zapájanie moderných nástrojov do pracovného života nie len s ohľadom na udalosti posledných mesiacov.

Využívate prácu z domu ? Aké sú základné požiadavky a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov ? Čo vyžaduje platná legislatíva v tejto oblasti ? Ako vhodne zaistiť potrebné náležitosti a nastaviť systém pre využívanie práce z domu ? Aké sú skúsenosti, možnosti, úskalia a na čo netreba zabudnúť ?

To všetko a oveľa viac sa dozviete na našom odbornom webinári, ktorý je určený pre zamestnávateľov, bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, a širokú odbornú verejnosť.

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s dôležitými informáciami súvisiacimi s BOZP pri vykonávaní práce z domu a zvýšiť právne povedomie v danej oblasti.

Lektorka: Mgr. Katarína Timková , právnička z Národného inšpektorátu práce Košice

 

PROGRAM

  • Povinnosti zamestnávateľa
  • Bezpečnosť používaných pracovných prostriedkov
  • Požiadavky na pracovisko
  • Osobné ochranné pracovné prostriedky
  • Riešenie úrazov
     

Vaše otázky do diskusie posielajte mailom na adresu: webinar@besoft.sk do 24.9.2020. Lektorka ich v rámci webinára zodpovie.

Organizačné pokyny:

Forma vzdelávania: živé vysielanie
Pripojenie:
Pozvánku a návod na pripojenie Vám odošleme 22.9.2020  a po uhradení účastníckeho poplatku
Online prezentácia: 29.9.2020 8:45
Rozsah webinára: 9:00 – 11:00
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom, alebo prevodom) na účet

IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka, Košice, BIC: TATR SK BX.

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO.

BE – SOFT a. s. je platcom DPH.

Prihláste sa on-line do 20.9.2020 Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

Informácie: PhDr. Slávka Šamudovská, tel.: 055/720 16 14, samudovska@besoft.sk

 

20,00 € bez DPH
24,00 € s DPH