DETAIL AKCIE

Príprava ku skúškam na ABT
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
22.03.2021

Koniec
23.03.2021
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
16 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
bez dokladu
Ďalšie informácie
Kurz prípravy ku skúškam na ABT organizujeme pre bezpečnostných technikov s minimálnou dvojročnou praxou. ktorí sa chcú prihlásiť na vykonanie skúšky podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. na získanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika. Kurz nie je povinný, je určený pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoj odborný obzor v širokej problematike BOZP a odkonzultovať s lektormi niektoré dôležité otázky. Rozsah kurzu je 16 hodín. Účastníci dostanú USB-médium s aktuálnymi predpismi.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a. s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok: 50 € bez DPH; 60 € s DPH 20%

Prezentácia: 22.03.2021 od 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 16 hodín

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, USB médium s platnými legislatívnymi predpismi.

BONUS

Účastníci dostanú USB médium s aktuálnymi predpismi

Prihláste sa on-line do 12.03.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Počet účastníkov je obmedzený. V prípade naplnenia termínu, Vás po zaslaní prihlášky budeme telefonicky, príp. mailom kontaktovať.

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055/ 720 16 14, kyselova@besoft.sk

50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP