DETAIL AKCIE

Základné školenie odbornej spôsobilosti plynových zariadení nízkotlakovej kotolne
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
22.01.2021

Koniec
22.01.2021
Miesto konania
Iné
on-line
Rozsah školenia
3,15 hodiny
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
písomný doklad
Ďalšie informácie
Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP