DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
21.01.2021

Koniec
21.01.2021
Miesto konania
Iné
on-line
Rozsah školenia
4 hodiny
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie
Aktualizačná odborná príprava je určená pre kuričov obsluhujúcich kotle nad 100 kW, ktorí majú vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti kuriča. V zmysle § 39 ods. (5) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať túto aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov odo dňa vydania preukazu, príp. absolvovania poslednej aktualizačnej odbornej prípravy. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je preukaz kuriča vydaný 08.10.2010, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 08.10.2015, v opačnom prípade preukaz kuriča stráca dňom 09.10.2015 platnosť.
45,00 € bez DPH
54,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
37,50 € bez DPH
45,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP