DETAIL AKCIE

Základný kurz bezpečnostných technikov
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
15.02.2021

Koniec
17.03.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
176 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika
Ďalšie informácie
Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie kurz organizujeme  dištančne  - kombinovanou formou online prednášok a  e-learningom

Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a e-learningového štúdia.

BONUS 1: V rámci ZK BT účastníci kurzu získajú okrem znalostí legislatívy SR v oblasti BOZP aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2: Účastníci dostanú USB  s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentami.

Termíny prezenčných sústredení:  15.2. - 19.2.2021  a   1.3. - 5.3.2021  
Dištančné vzdelávanie (e-learning z domu, či z práce) 22.2. - 26.2.2021 a  8.3. - 12.3.2021    
                          
Overovanie vedomostí:  17. 3. 2021

Termíny  sa môžu zmeniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR, v prípade zmeny Vás budeme včas informovať.
 
455,00 € bez DPH
546,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
395,00 € bez DPH
474,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP