DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
02.02.2021

Koniec
04.02.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
30 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v predpisoch a taktiež o zrušených predpisoch. Účastníci si zopakujú už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si prediskutovať nejasnosti vyplývajúce z legislatívy s ostatnými účastníkmi a lektormi.

Termín konania kurzu sa môže zmeniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR, v prípade zmeny Vás budeme včas informovať.
 
130,00 € bez DPH
156,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
120,00 € bez DPH
144,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP