DETAIL AKCIE

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
16.06.2021

Koniec
17.06.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
18 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Ďalšie informácie
Kurz je určený pre osoby, ktoré budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znp. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.
 
65,00 € bez DPH
78,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP