DETAIL AKCIE

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §23
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
27.02.2019

Koniec
28.02.2019
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
24 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Ďalšie informácie
Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.
Voliteľné príplatky
Vysoké napätie
30,00 € bez DPH (36,00 € s DPH)
pre zmluvných partnerov: 25,00 € bez DPH (30,00 € s DPH)
Výbušné prostredie
30,00 € bez DPH (36,00 € s DPH)
pre zmluvných partnerov: 25,00 € bez DPH (30,00 € s DPH)
80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
67,50 € bez DPH
81,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie