DETAIL AKCIE

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §23
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
16.06.2021

Koniec
18.06.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
24 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Ďalšie informácie
Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.
80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
67,50 € bez DPH
81,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP