DETAIL AKCIE

WEBINÁR: Psychické dopady na pracovný výkon zamestnancov pracujúcich z domu a ako im predchádzať
Semináre

Začiatok:
11.03.2021

Koniec
11.03.2021
Miesto konania
Iné
on-line
Rozsah školenia
9:00 - 11:00
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

V priebehu posledného roka zamestnávatelia a zamestnanci prechádzajú množstvom nových situácií, ktoré im prinášajú nové skúsenosti. Jednou z nich je aj dlhodobá práca z domu. Niektorí zamestnanci uvedenú formu práce privítali a adaptovali sa pomerne rýchlo. Iní si nezvykli doteraz, príp. si stále hľadajú vhodný systém práce. Keďže nielen fyzická, ale najmä psychická kondícia človeka priamo vplýva na jeho výkonnosť v práci, pripravili sme pre vás webinár zameraný na adaptívnejšie zvládanie dlhodobej práce z domu. V rámci webinára sa dozviete čo všetko vplýva na naše duševné zdravie. Zároveň sa oboznámite s konkrétnymi spôsobmi starostlivosti o svoje psychické zdravie v čase zvýšenej záťaže, príp. aké máme možnosti pri pomoci svojim kolegom pracujúcim z domu.

 

To všetko a oveľa viac sa dozviete na našom odbornom webinári, ktorý je určený pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma, pre zamestnancov, zamestnávateľov, personalistov, vedúcich zamestnancov, odborných zamestnancov, odborných pracovníkov v oblasti ochrany práce a zdravia a pre fyzické osoby alebo firmy, ktoré poskytujú služby v oblasti BOZP.

 

Lektorka: PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD. - Psychologička, lektorka a zakladateľka Centra osobnostného rozvoja detí a dospelých.

V oblasti krízovej intervencie pôsobí od r. 2004. Od r. 2005 sa venuje lektorskej činnosti, príprave a realizácií tréningov v oblasti osobnostného rozvoja, firemného vzdelávania, zvládania záťažových situácií a zdravého životného štýlu. Rovnako dlho pôsobí aj v poradenskej a terapeutickej praxi, kde sa venuje individuálnym klientom (dospelým aj deťom), párom, rodinám a pracovným kolektívom.

 „Verím, že ak sa človek odhodlá a vytrvá, vždy nájde svoju cestu a riešenia.“

25,00 € bez DPH
30,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP