DETAIL AKCIE

WEBINÁR: Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 – zmeny v home office
Semináre

Začiatok:
23.02.2021

Koniec
23.02.2021
Miesto konania
Iné
ONLINE
Rozsah školenia
9:00 - 11:00
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
doklad o absolvovaní
Ďalšie informácie
Pozývame Vás na webinár o pripravovanej novele Zákonníka práce, ktorá upravuje práva aj povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov pri vykonávaní práce v domácich podmienkach.
Pod záštitou Národného inšpektorátu práce:

Lektorka : JUDr. Lucia Sabová Danková,  Národný inšpektorát práce

Lektorka má bohaté skúsenosti v oblasti práva. Dlhodobo sa venuje  poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v SR a tiež aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.PROGRAM:

Základné pojmy, rozdiely

 • Výklad pojmov, definícia a rozdiely, výkon domáckej práce a telepráce, home office  v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení
 • Trvalý výkon domáckej práce a telepráca – „trvalý“ home office
 • Príležitostná práca z domu – „dočasný“ home office
 • Aká je platná právna úprava pre miesto výkonu práce mimo pracoviska?

Aké sú zmeny v oblasti domáckej práce? Nové povinnosti v novele zákonníka práce od 1.3.2021

 • Novela, ktorá konkrétnejšie upravuje prácu z domu – informácia o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Nové práva a povinnosti pre zamestnávateľov a zamestnancov – výklad zmien
 • Obmedzenia na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa
 • Nové povinnosti pre prácu z domu v zahraničí  - tzv. „cezhraničný“ home office režim

Dočasný a trvalý výkon práce z domu

 • Kedy uplatniť dočasný a kedy trvalý výkon práce z domu?
 • Za akých podmienok môže zamestnávateľ dohodnúť home office z dôvodu koronakrízy?
 • Môže zamestnávateľ zamestnancovi obmedziť vstup na pracovisko?

Aké sú legislatívne povinnosti zamestnávateľa?

 • Aké pravidlá platia pri práci z domu?
 • Aké sú povinnosti zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce?
 • Aké sú legislatívne povinnosti zamestnávateľa  týkajúce sa BOZP?
 • Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska zaistenia BOZP pri práci z domu s využívaním výpočtovej techniky
 • Zodpovednosť za úrazy počas práce z domu, dokazovanie, sankcie
 • Ako môže zamestnávateľ vykonávať kontrolnú činnosť pri home office ?
 • Stravovanie a home office zamestnanca
 • PN a home office zamestnanca

Praktické príklady riešenia problematiky v praxi

 • Nastavenie interných pravidiel a predpisov u zamestnávateľa
 • Poznatky z previerok IP zameraných na preverenie nevyhnutnosti prítomnosti zamestnancov na pracovisku a využitia možnosti zamestnávateľov na nariadenie výkonu práce zamestnancov z domácnosti vykonávaných od 8.2.2021.
 


ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma vzdelávania:

Živé vysielanie v aplikácii webex (nevyžaduje sa žiadna inštalácia do počítača) 

 

Pripojenie:

Vyžaduje sa prístup na internet a reproduktory.

K účasti je nutná registrácia podľa návodu, ktorý si môžete stiahnuť na tejto stránke a dostanete ho aj na svoj email.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom, alebo prevodom) na účet

IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka, Košice,  BIC: TATR SK BX.

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke) 

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO.

BE – SOFT a. s. je platcom DPH.

 

Prihláste sa on-line do 22.02.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

 

Informácie: PhDr. Slávka Šamudovská, tel.: 055/720 16 14, samudovska@besoft.sk

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP