DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
04.05.2021

Koniec
06.05.2021
Miesto konania
Iné
ONLINE
Rozsah školenia
30 hodín
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie

Pozývame Vás na odbornú prípravu realizovanú dištančnou formou.

Spoločnosť BE-SOFT, a.s. obdržala súhlas Prezídia HaZZ s vykonávaním odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany dištančnou formou.

Dištančné vzdelávanie online formou je možné vykonávať v čase núdzového, výnimočného stavu a mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, kedy nebude možné vykonávať vzdelávanie prezenčnou formou.

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie a zrušenia zákazu hromadných podujatí bude odborná príprava prebiehať prezenčnou formou, preto si prosím v prvom kroku vyberte jedno z našich vzdelávacích stredísk, ktoré preferujete pri prezenčnej forme vzdelávania:

KOŠICE - prihláška
BRATISLAVA - prihláška


 
130,00 € bez DPH
156,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
120,00 € bez DPH
144,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP