055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
20.09.2017

Koniec
21.09.2017
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
20
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie
Aktualizačná odborná príprava preventivára požiarnej ochrany obce je organizovaná v rozsahu 20 hodín. Aktualizačnú odbornú prípravu je povinná absolvovať osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. najmenej raz za päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné. Cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov.
90,00 € bez DPH
108,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie