DETAIL AKCIE

Kurz „Lektor“
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
22.11.2021

Koniec
06.12.2021
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
100 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu
Ďalšie informácie
Kurz „Lektor“ je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje u školiteľov ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4, bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 48 hodín a dištančne 52 hodín.
Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok: 170 € bez DPH; 204 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 145 € bez DPH; 174 € s DPH 20%

*Zľavu poskytujeme aj účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti základný kurz bezpečnostných technikov alebo základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany

Prezentácia: 22.11.2021 od 7.45 - 8.00 hod.
Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: stredoškolské vzdelanie

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

Prihláste sa on-line do 12.11.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.


Informácie: PhDr. Slávka Šamudovská, tel.: 055/720 16 14, samudovska@besoft.sk

170,00 € bez DPH
204,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
145,00 € bez DPH
174,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP