DETAIL AKCIE

Kontrola z inšpektorátu práce. Ako prebieha a ako sa máme na kontrolu pripraviť.
Semináre

Začiatok:
05.10.2021

Koniec
05.10.2021
Rozsah školenia
2 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Ďalšie informácie

 


Pod záštitou Národného inšpektorátu práce
Pozývame Vás na webinár na stále aktuálnu tému - Kontrola z inšpektorátu práce. Ako prebieha? Ako sa na kontrolu máme pripraviť?

5.10.2021 - Živé vysielanie na aktuálnu tému

Lektorka: JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce

Inšpekcia práce je nielen vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie predpisov ale tiež   poskytovanie základných  odborných informácií  v oblasti ochrany práce. V tomto zmysle je cieľom webinára upriamiť pozornosť na to čo musia mať zamestnávatelia pripravené pre prípad kontroly z inšpektorátu práce, oboznámiť ich s právami a povinnosťami v súvislosti s kontrolou.

Lektorka má bohaté skúsenosti v oblasti práva. Dlhodobo sa venuje poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti , oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v SR a tiež aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

PROGRAM:

 • Kontrola z inšpektorátu práce – zameranie a účel kontroly u kontrolovaných subjektov:
  • kontrola u zamestnávateľa  
  • kontrola živnostníkov
  • kontrola pri homeoffice
 • Kontrola dodržiavania:
  • pracovnoprávnych predpisov
  • predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Aké sú právomoci a povinnosti inšpektorov práce vyplývajúce zo Zákona o inšpekcii práce?
 • Aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s kontrolou z inšpektorátu práce?
 • Ako prebieha kontrola z inšpektorátu práce u zamestnávateľa  - ohlásenie a zahájenie kontroly, priebeh kontroly
 • Súčinnosť zamestnávateľa pri výkone inšpekcie práce
 • Ktoré dokumenty inšpektori vyžadujú  predložiť pri kontrole ?
 • Záznam a protokol o výsledku inšpekcie práce
 • Ako postupovať pri odvolaní sa, ak zamestnávateľ nesúhlasí s protokolom o výsledku kontroly IP?
 • Opatrenia na odstránenie nedostatkov
 • Sankcie v zmysle zákona o inšpekcii práce
 • Najčastejšie odhalené porušenia predpisov, poznatky a skúsenosti z kontrol IP
 • Diskusia
Vaše otázky do diskusie posielajte mailom na adresu: webinar@besoft.sk do 01.10.2021. Lektorka ich v rámci webinára zodpovie.
 

Organizačné pokyny:
Forma vzdelávania:              online webinár - živé vysielanie
Pripojenie:                             Pozvánku a návod na pripojenie Vám odošleme najneskôr 04.10.2021 a po uhradení účastníckeho poplatku

Online prezentácia:              5.10.2021,  8:45 hod.
Rozsah webinára:                9:00 – 11:00 hod.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom, alebo prevodom) na účet

IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka, Košice,  BIC: TATR SK BX
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO.  BE – SOFT a. s. je platcom DPH.

Prihláste sa on-line do 04.10.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.
Informácie : PhDr. Slávka Šamudovská , mob. 0911 650  749,  e-mail. samudovska@besoft.sk

 

40,00 € bez DPH
48,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP