055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Príprava ku skúškam na ABT
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
02.10.2018

Koniec
03.10.2018
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
16 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie
Kurz prípravy ku skúškam na ABT organizujeme pre bezpečnostných technikov s minimálnou dvojročnou praxou. ktorí sa chcú prihlásiť na vykonanie skúšky podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. na získanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika. Kurz nie je povinný, je určený pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoj odborný obzor v širokej problematike BOZP a odkonzultovať s lektorkou niektoré dôležité otázky. Rozsah kurzu je 16 hodín. Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismi.
50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie