055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Základný kurz bezpečnostných technikov
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
15.10.2018

Koniec
23.11.2018
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
176 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika
Ďalšie informácie
Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a E-learningového štúdia.

BONUS 1: V rámci kurzu účastníci získajú okrem znalostí legislatívy SR v oblasti BOZP aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2: Účastníci dostanú odborný softvér s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Prezenčná forma:
  1. Sústredenie15.10.2018 - 19.10.2018
  2. Sústredenie 5.11.2018 – 09.11.2018
E-learningová forma:
  1. Časť           22.10.2018 – 02.11.2018
  2. Časť           12.11.2018 – 16.11.2018
 Konzultácie: 19.11.2018
 Overovanie vedomostí: 23.11.2018
 
Pre zmluvných klientov platia nižšie ceny - Zoznam školení a cenník
455,00 € bez DPH
546,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
395,00 € bez DPH
474,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie