055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Podmienky zamestnávania zamestnancov krajín EÚ a tretích krajín z pohľadu BOZP - právne pohľady zamestnávateľa a inšpekcie práce; Vyšetrovanie neobvyklých pracovných úprazov
Semináre

Začiatok:
12.02.2018

Koniec
12.02.2018
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
6 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie


Seminár je určený pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť. Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na zodpovednosť v BOZP  v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov krajín EU a iných krajín a zvýšiť právne povedomie v danej oblasti.

57,50 € bez DPH
69,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie