DETAIL AKCIE

Kurz prvej pomoci
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia

Začiatok:
18.01.2019

Koniec
18.01.2019
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
8 hodín
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Ďalšie informácie

Dovoľujeme si Vás pozvať na kurz prvej pomoci, ktorý je potrebné vykonať v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 398/2010 Z.z. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín. Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl. č. 398/2010 Z.z..

Organizačné pokyny:

Prezentácia:     18.01.2019 od 8:15 – 8:30 hod.

Rozsah kurzu:     od 8:30 – 15:30 hod. (8 vyučovacích hodín)

Účastnícky poplatok:     je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: 44180119
Špecifický symbol: uveďte IČO Vašej organizácie

BE – SOFT a. s. je platcom DPH.

Prihláste sa on-line do 11.01.2019. Obratom Vám bude vygenerovaná predfaktúra a odoslaná na Váš e-mail.
Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/ 720 1614, semanova@besoft.sk

27,50 € bez DPH
33,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
20,00 € bez DPH
24,00 € s DPH
Na stiahnutie