055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Podmienky zamestnávania zamestnancov krajín EÚ a tretích krajín z pohľadu BOZP • Vyšetrovanie neobvyklých pracovných úrazov
Semináre

Začiatok:
12.04.2018

Koniec
12.04.2018
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
6 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie


Seminár je určený pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť. Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na zodpovednosť v BOZP  v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov krajín EU a iných krajín a zvýšiť právne povedomie v danej oblasti. V druhej časti seminára sa  zameriame na problematiku neobvyklých pracovných úrazov - práca z domu, športové hry a iné.
Hlavné témy seminára:

  • Podmienky zamestnávania zamestnancov krajín EU a iných krajín
  • Povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k BOZP pre zamestnancov krajín EU a iných krajín  
  • Právomoci a zodpovednosti zamestnávateľa vo vzťahu k BOZP pre zamestnancov krajín EU a iných krajín
  • Dokumentácia BOZP a oboznamovanie zamestnancov krajín EU a iných krajín
  • Vyšetrovanie neobvyklých pracovných úrazov z pohľadu BOZP
  • Práca z domu, športové hry, teambuilding a iné neobvyklé pracovné úrazy, vrátane prezentácie  judikátov k tejto problematike                            (úplný program v pozvánke)
57,50 € bez DPH
69,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie