055 / 720 16 10
OZNAMY

Získajte odbornú spôsobilosť bezplatne

Získajte odbornú kvalifikáciu, ktorú Vám preplatí úrad práce a zvýšte si tak šancu pre lepšie uplatnenie na trhu práce.

Pre záujemcov o rekvalifikáciu poskytujeme možnosť absolvovať vybrané vzdelávacie aktivity z našej ponuky aj prostredníctvom programu rekvalifikácie RE-PAS, REPAS+ a KOMPAS+. Vzdelávanie prostredníctvom týchto programov prepláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

RE-PAS
ÚPSVaR zabezpečuje poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu uchádzačom. Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať. Bližšie informácie o programe RE-PAS >>

REPAS+
Pre mladých uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej republike mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať. Bližšie informácie o programe REPAS+ >>

KOMPAS+
Pre mladých uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov. ÚPSVaR zabezpečuje poskytovanie príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčných kurzov uchádzačom o zamestnanie. Uchádzač o zamestnanie si s ohľadom na posilňovanie kľúčových kompetencií zameraných na prípravu na uplatnenie sa na trhu práce môže zvoliť kompetenčný kurz, o ktorý má záujem a poskytovateľa kompetenčného kurzu, ktorý kompetenčný kurz zrealizuje. Bližšie informácie o programe KOMPAS+ >>

V prípade záujmu o absolvovanie niektorého z našich kurzov prostredníctvom uvedených programov nás prosím kontaktujte
na 055 / 720 16 14, alebo e-mailom na skolenia@besoft.sk

 
pridané: 09.04.2016