055 / 720 16 10
OZNAMY

Seminár v Bratislave

Zákon o odpadoch 
povinnosti, vedenie evidencie a  ohlásenia
11.12.2018

Naša spoločnosť už tradične dva krát do roka organizuje úspešný seminár k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve. Na seminári sa dozviete "všetko čo potrebujete vedieť", aby ste sa vyznali v často sa meniacej legislatíve. Odborný program je členený na dve časti : 1. časť – prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2019 a 2. časť – zákonné povinnosti , evidencia, ohlásenia. Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu nových zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete si priniesť vlastnú evidenciu odpadov alebo čokoľvek,  s čím potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj vaše konkrétne problémy a otázky.

Viac informácií  >>
pridané: 06.10.2016