055 / 720 16 10
OZNAMY

kvalifikačný kurz

Základný kurz bezpečnostných technikov
v Bratislave 8.10. - 10.11.2018
v Košiciach 15.10. - 23.11.2018

Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a e-learningového štúdia. Kvalifikačný kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23, zákona č. 124/2006 Z.z. v znp., na základe schváleného projektu v rozsahu 176 hodín. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
BONUS 1:  V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009.
BONUS 2:  Účastníci dostanú USB disk s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentami.

 

pridané: 22.07.2018