OZNAMY

kvalifikačný kurz

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
v Košiciach  4.3. - 5.4.2019
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle  §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. Cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.

pridané: 22.07.2018

Najnovšie oznamy

  Darujte kurz prvej pomoci v cene 33 € s DPH.
09.11.2018
Zachrániť ľudský život je po počatí života ten najúžasnejší čin.
(G. Washington)
Zobraziť viac 
  Seminár
22.10.2018
Čo má vedieť bezpečnostný technik o vyhradených technických zariadeniach ?
v Bratislave 10.6.2019

je nám ľúto seminár je už naplnený, ďalší termín jeseň 2019
 
Zobraziť viac