OZNAMY

kvalifikačný kurz

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
v Košiciach  4.3. - 5.4.2019
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle  §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. Cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.

pridané: 22.07.2018

Najnovšie oznamy

  Darujte kurz prvej pomoci v cene 33 € s DPH.
09.11.2018
Zachrániť ľudský život je po počatí života ten najúžasnejší čin.
(G. Washington)
Zobraziť viac 
  kvalifikačný kurz
22.07.2018
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
v Košiciach  4.3. - 5.4.2019
Zobraziť viac 
  kvalifikačný kurz
22.07.2018
Základný kurz bezpečnostných technikov
v Bratislave 20.5. - 20.6.2019
v Košiciach 25.2. - 27.3.2019
Zobraziť viac 
  kurz
15.07.2018
AOP  bezpečnostných technikov a ABT
v Bratislave  9.- 10.4.2019
v Košiciach 
16.- 17.5.2019

 
Zobraziť viac 
  kurz
15.07.2018
AOP  technikov požiarnej ochrany
v Bratislave   2. -  4.4.2019
v Košiciach   13. - 15.5.2019

 
Zobraziť viac