055 / 720 16 10
OZNAMY

Seminár v Bratislave

Čo má vedieť bezpečnostný technik o vyhradených technických zariadeniach ?
5.12.2018

Seminár je určený pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť. Cieľom seminára je poskytnúť informácie ako v praxi implementovať právne predpisy BOZP týkajúce sa oblasti vyhradených technických zariadení a upriamiť pozornosť na prevenciu a zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť technických zariadení.
Účastníci  dostanú na seminári KOMENTÁR k VYHLÁŠKE č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach , Technická inšpekcia,a.s. kolektív autorov (druhé doplnené vydanie).

pridané: 22.10.2018