OZNAMY

Seminár

Čo má vedieť bezpečnostný technik o vyhradených technických zariadeniach ?
v Bratislave 10.6.2019

je nám ľúto seminár je už naplnený, ďalší termín jeseň 2019
 

Seminár je už obsadený!
Seminár je určený p
re právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť. Cieľom seminára je poskytnúť informácie ako v praxi implementovať právne predpisy BOZP týkajúce sa oblasti vyhradených technických zariadení a upriamiť pozornosť na prevenciu a zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť technických zariadení.
Účastníci  dostanú na seminári KOMENTÁR k VYHLÁŠKE č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach , Technická inšpekcia,a.s. kolektív autorov (druhé doplnené vydanie).

pridané: 22.10.2018

Najnovšie oznamy

  Darujte kurz prvej pomoci v cene 33 € s DPH.
09.11.2018
Zachrániť ľudský život je po počatí života ten najúžasnejší čin.
(G. Washington)
Zobraziť viac 
  kvalifikačný kurz
22.07.2018
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
v Bratislave  7.10. - 15.11.2019
v Košiciach   7.10 - 15.11.2019
Zobraziť viac 
  kvalifikačný kurz
22.07.2018
Základný kurz bezpečnostných technikov
v Bratislave 30.9. - 18.11.2019
v Košiciach 14.10. - 20.11.2019

 
Zobraziť viac 
  kurz
15.07.2018
AOP  bezpečnostných technikov a ABT
v Bratislave  28.- 29.10.2019
v Košiciach
  3.- 4.10.2019

 
Zobraziť viac