055 / 720 16 10
OZNAMY

Interný audítor systému manažérstva BOZP

Kurz pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie systémov manažérstva BOZP, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných auditov, ako aj pre všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami noriem ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018.
21.11.2018 v Košiciach
BONUS: Účastníci dostanú lektorom spracovaný učebný materiál v slovenskom jazyku vysvetľujúci aplikáciu a uplatňovanie normy.
pridané: 22.10.2018