OZNAMY

Seminár v Bratislave

Zákon o odpadoch 
povinnosti, vedenie evidencie a  ohlásenia
23.6.2022

Naša spoločnosť už tradične dva krát do roka organizuje úspešný seminár k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve. Na seminári sa dozviete "všetko čo potrebujete vedieť", aby ste sa vyznali v často sa meniacej legislatíve. Odborný program je členený na dve časti : 1. časť – prehľad legislatívnych zmien a 2. časť – zákonné povinnosti, evidencia, ohlásenia. Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu nových zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete si priniesť vlastnú evidenciu odpadov alebo čokoľvek,  s čím potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj vaše konkrétne problémy a otázky.

Viac informácií  >>
pridané: 19.08.2019

Najnovšie oznamy

  Novinka v aplikácii BESOT Online
01.07.2021
V aplikácii BESOFT Online je dostupný nový modul Technické zariadenia pre evidenciu TZ / VTZ, sledovanie termínov revízií a omnoho viac.
Zobraziť viac 
  Seminár v Bratislave
19.08.2019
Zákon o odpadoch 
povinnosti, vedenie evidencie a  ohlásenia

23.6.2022
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP