OZNAMY

WEBINÁR

29.9.2020
 Podmienky zabezpečenia BOZP pri práci z domu, domáckej práci a telepráci

Téma je viac ako aktuálna, s ohľadom na meniace sa trendy v pracovnom procese a zapájanie moderných nástrojov do pracovného života nie len s ohľadom na udalosti posledných mesiacov.

Využívate prácu z domu ? Aké sú základné požiadavky a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov ? Čo vyžaduje platná legislatíva v tejto oblasti ? Ako vhodne zaistiť potrebné náležitosti a nastaviť systém pre využívanie práce z domu ? Aké sú skúsenosti, možnosti, úskalia a na čo netreba zabudnúť ?

To všetko a oveľa viac sa dozviete na našom odbornom webinári, ktorý je určený pre zamestnávateľov, bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, a širokú odbornú verejnosť.

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s dôležitými informáciami súvisiacimi s BOZP pri vykonávaní práce z domu a zvýšiť právne povedomie v danej oblasti.

Lektorka: Mgr. Katarína Timková , právnička z Národného inšpektorátu práce Košice
ONLINE PRIHLÁSENIE

pridané: 04.08.2020