OZNAMY

WEBINÁR:

Vzdelávanie v oblasti ochrany práce, BTS služby a zabezpečovanie BOZP počas krízovej situácie
26.11.2020

Vzdelávanie v oblasti ochrany práce, BTS služby a zabezpečovanie BOZP počas krízovej situácie
26.11.2020


Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s možnosťami a spôsobmi vzdelávania v oblasti ochrany práce, poskytovania BTS služieb a zabezpečovania BOZP počas krízovej situácie. Téma reaguje na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením COVID-19 a možnosťami zabezpečovania BOZP u zamestnávateľa s ohľadom na aktuálne obmedzenia, novelu zákona č. 124/2006 Z.z. a vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

pridané: 04.11.2020