OZNAMY

WEBINÁR:

Aké zmeny v legislatíve OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI priniesol rok 2020
3.12.2020

AKÉ ZMENY V LEGISLATÍVE OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI PRINIESOL ROK  2020

 Na webinári Vám lektorka poskytneme prehľad všetkých legislatívnych zmien v oblasti ochrany zdravia pri práci za rok 2020. Cieľom webinára je oboznámiť bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostnotechnické služby, verejných zdravotníkov, pracovné zdravotné služby, lektorov BOZP,  zamestnávateľov , zástupcov zamestnancov a odbornú verejnosť s aktuálnymi zmenami v legislatíve ochrany zdravia pri práci .
Lektorka:     MUDr. Ľudmila Ondrejková, MP Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR

pridané: 12.11.2020