OZNAMY

KURZ BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV - ONLINE

Základný kurz bezpečnostných technikov
ONLINE  Základný kurz bezpečnostných technikov
 ONLINE TERMÍN  26.4. - 26.5.2021
 
Obsah

Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie kurz organizujeme  dištančne  - kombinovanou formou online prednášok a  e-learningom
Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a e-learningového štúdia. Kvalifikačný kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23, zákona č. 124/2006 Z.z. v znp., na základe schváleného projektu v rozsahu 176 hodín. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

BONUS 1:  V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018.
BONUS 2:  Účastníci dostanú link s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentami.
kurz organizujeme 
dištančne  - kombinovanou formou online prednášok a  e-learningom

pridané: 06.04.2021

Najnovšie oznamy

  KURZ BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV - ONLINE
06.04.2021
Základný kurz bezpečnostných technikov
Zobraziť viac 
  TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY - ONLINE
02.03.2021

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 

6. - 8.7.2021

Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP