OZNAMY

Kurz bezpečnostných technikov

Základný kurz bezpečnostných technikov
on-line 4.10. - 12.11. 2021
ONLINE  Základný kurz bezpečnostných technikov
Prihlásenie na termín 4.10. - 12.11.2021
 
Obsah

Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie kurz organizujeme  dištančne  - kombinovanou formou online prednášok a  e-learningom
Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a e-learningového štúdia. Kvalifikačný kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23, zákona č. 124/2006 Z.z. v znp., na základe schváleného projektu v rozsahu 176 hodín. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

BONUS 1:  V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018.
BONUS 2:  Účastníci dostanú link s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentami.

pridané: 06.04.2021

Najnovšie oznamy

  Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
10.09.2021
Aktualizačná odborná príprava
on-line 27.9 - 29.9.2021
 
Zobraziť viac 
  Hľadáme nových členov do nášho BESOFT tímu:
15.07.2021
  • Bezpečnostný technik/ ABT a technik požiarnej ochrany
  • Konzultant pracovnej zdravotnej služby
  • Programátor
Zobraziť viac 
  Novinka v aplikácii BESOT Online
01.07.2021
V aplikácii BESOFT Online je dostupný nový modul Technické zariadenia pre evidenciu TZ / VTZ, sledovanie termínov revízií a omnoho viac.
Zobraziť viac 
  Kurz bezpečnostných technikov
06.04.2021
Základný kurz bezpečnostných technikov
on-line 4.10. - 12.11. 2021
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP