OZNAMY

Práca s veľmi toxickými látkami a toxickými látkami

28.7.-29.7.2021 on-line
Prihláška na on-line kurz

Vzdelávací program je určený pre osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami pri manipulácii s nimi pri výrobe, skladovaní, pri výskume, ako aj pri obchodovaní a dodávaní konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení.
Po obsahovej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti v uvedenej oblasti so zameraním na ochranu zdravia pri práci a uplatnil sa na trhu práce.

V čase krízovej situácie sú akreditované kurzy poskytované online (dištančne), audiovizuálnou formou.

Novela zák. č. 355/2007 Z. z. upravuje podmienky vzdelávania počas mimoriadnej situácie a poskytuje možnosť akreditované kurzy absolvovať na diaľku prostredníctvom dištančného vzdelávania audiovizuálnou formou.

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Vám v čase mimoriadnej situácie nahrádza Osvedčenie vydávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Po ukončení mimoriadnej situácie bude potrebné na RÚVZ absolvovať preskúšanie v lehote do 90 dní.

pridané: 28.06.2021

Najnovšie oznamy

  Hľadáme nových členov do nášho BESOFT tímu:
15.07.2021
  • Bezpečnostný technik/ ABT a technik požiarnej ochrany
  • Konzultant pracovnej zdravotnej služby
  • Programátor
Zobraziť viac 
  Novinka v aplikácii BESOT Online
01.07.2021
V aplikácii BESOFT Online je dostupný nový modul Technické zariadenia pre evidenciu TZ / VTZ, sledovanie termínov revízií a omnoho viac.
Zobraziť viac 
  KURZ BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
06.04.2021
Základný kurz bezpečnostných technikov
on-line 4.10. - 5.11. 2021
Zobraziť viac 
  kurz
14.06.2020
AOP  bezpečnostných technikov a ABT
v Bratislave 6.10. -7.10.2021

v Košiciach 30.9.-1.10.2021
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP