OZNAMY

Základný kurz bezpečnostných technikov

Základný kurz bezpečnostných technikov - ONLINE 14.02. - 18.03.2022

 

Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie kurz organizujeme dištančne - kombinovanou formou online prednášok a e-learningom !
Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

BONUS 1

V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2

Účastníci dostanú link s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

pridané: 01.12.2021

Najnovšie oznamy

  online Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
22.12.2021
Aktualizačná odborná príprava
online kurz 25.1. - 27.1.2022
Zobraziť viac 
  Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
01.12.2021
Základná odborná príprava
07.02 - 11.03.2022
 
Zobraziť viac 
  Základný kurz bezpečnostných technikov
01.12.2021
Základný kurz bezpečnostných technikov - ONLINE 14.02. - 18.03.2022

 

Zobraziť viac 
  Hľadáme nových členov do nášho BESOFT tímu:
15.07.2021
  • Bezpečnostný technik/autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany Kočovce
  • Bezpečnostný technik/autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany Bratislava
  • Bezpečnostný technik/autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany Košice
  • PHP Programátor
  • Referent softvérového oddelenia
  • Konzultant pracovnej zdravotnej služby Košice
Zobraziť viac 
  Novinka v aplikácii BESOT Online
01.07.2021
V aplikácii BESOFT Online je dostupný nový modul Technické zariadenia pre evidenciu TZ / VTZ, sledovanie termínov revízií a omnoho viac.
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP