TESTOVANIE „COVID-19" PRE FIRMY

Ponuka na preventívne testovanie zamestnancov

BE-SOFT a.s. ponúka možnosť zabezpečenia preventívneho testovania zamestnancov na vírus SARS-CoV 2 (COVID-19) prostredníctvom zmluvných laboratórií.

  • testovanie priamo na Vašej prevádzke (skupinové testovanie)
  • testovanie na mobilných odberových miestach laboratórií (individuálne testovanie)

Testovanie priamo na prevádzke klienta

Testovanie zamestnancov zabezpečujeme priamo na prevádzke klienta formou výjazdu mobilného tímu vo vopred dohodnutom čase s klientom. Výsledky sú doručené do 48 hodín od otestovania zamestnancov. Testovanie zamestnancov prebieha rýchlo (cca 3 minúty) podľa vopred stanoveného harmonogramu.

covid_test
covid_test

Testovanie na mobilných odberových miestach

Testovanie zamestnancov zabezpečujeme na odbernom mieste drive-through laboratória. Odberné miesto Vám oznámime po určení najbližšieho odberného miesta testovaného zamestnanca. Zamestnanec sa musí dostaviť na odberné miesto v určený čas. Výsledky sú doručené do 48 hodín od otestovania zamestnanca. Testovanie zamestnanca prebieha rýchlo (cca 3 minúty).

Testovanie je zabezpečené prostredníctvom metódy Real time PCR, ktorá je používaná celosvetovo. Ide o validovanú metódu real time PCR s reverznou transkripciou.
Vyšetrenie na koronavírus COVID-19 je preventívne a je určené pre ľudí bez symptómov vírusu (suchý kašeľ, respiračné ochorenia, vysoká teplota).
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte. Po oslovení Vás budeme kontaktovať pre poskytnutie ďalších informácii a cenovej ponuky.

Kontakt na zasielanie požiadaviek:

 +421 55 / 720 16 17